EFT - Emotionally Focused Therapy

Emotionally Focuses Therapy, EFT is één van de bouwstenen van de online relatietherapie van Jouw Liefde. De relatietherapie bestaat uit 13 stappen en net als bij de EFT relatietherapeut zijn hechting en emotieregulatie onderwerpen waar dieper op wordt ingegaan.

Grondleggers

Het zijn Sue Johnson en John Gottman die zich sterk hebben gemaakt om binnen de relatietherapie te kijken naar de invloed van emoties op het gedrag. De kennis wordt al meer dan 30 jaar met succes toegepast.

Handvaten

De handvaten van de online relatietherapie van Jouw Liefde beperken zich tot de relatie tussen twee partners, maar de kennis die wordt opgedaan is toepasbaar op alle intermenselijke relaties.
online relatietherapie
Liefdevolle intieme relatie