Negatieve Interactiepatronen

Negatieve interactiepatronen

In de online relatietherapie gaan we dieper in op de negatieve interactiepatronen. Het zijn vruchteloze pogingen om de ander te veranderen of iets te laten inzien. Dit stuit op ongewenste tegenreacties van de ander waarbij partners elkaar wederzijds versterken in ongewenst gedrag.
Aangezien het niet altijd makkelijk is om onderliggende gevoelens en onvrede te verwoorden, leidt dit vaak tot kwaadheid en verwijten. Negatieve interactiepatronen zijn vaak de oorzaak dat koppels op zoek gaan naar online relatietherapie. De meest voorkomende redenen die leiden tot negatieve interactiepatronen zijn:
  • Te weinig tijd samen waardoor men elkaar uit het oog verliest
  • Moeizame communicatie, waardoor partners niet goed op elkaar afstemmen
  • Beloftes maken en niet nakomen
  • Verliefd worden op een andere man of vrouw
  • Voortslepende conflicten
  • Uit elkaar groeien
  • Niet goed functioneren van een partner waardoor frustratie bij de ander groeit
  • Afnemen van de passie

Wat kost online relatietherapie?

Jij en je partner hebben een jaar lang toegang tot de relatietherapie van Jouw Liefde voor € 179,- incl. BTW.

Gebrek aan begrip en steun

Partners hebben het juist nodig om bij hun geliefde begrip en steun te vinden. Het ervaren van miskenning en onbegrip binnen de liefdesrelatie geeft vaak woede en frustratie. Door woede en verwijten gaan bij de ander de hakken in het zand. Deze voelt zich aangevallen, gaat in de verdediging of tegenaanval. Het conflict gaat vaak om onderliggende emoties.

Onderliggende emoties

Onderliggende emoties zijn soms moeilijk over te brengen. Het kan zijn dat jij je ervoor schaamt, het overdreven of gezeur vindt. Het kan ook gaan om je dieper liggende angsten, onzekerheid en verdriet wat nog niet helder is voor jezelf. Doordat we in de relatietherapie eerst naar jezelf gaan kijken, leer je veel over jezelf. Dit draagt bij om negatieve interactiepatronen te herkennen, erkennen en te doorbreken.

Negatieve interactiepatronen doorbreken? Het gaat om Jouw Liefde!