RELATIETHERAPIE MECHELEN

Relatietherapie Mechelen

Relatietherapie Mechelen? Je hebt het gevoel dat het niet goed zit in jullie relatie en dat er ‘iets’ moet gebeuren. Dit gevoel is ontstaan in de loop van de tijd of door een ingrijpende gebeurtenis. De relatietherapie van Jouw Liefde houdt je een spiegel voor en leert negatieve interactiepatronen herkennen, erkennen en doorbreken.

Duidelijkheid door relatietherapie

Ongeacht wat de aanleiding is, de online relatietherapie van Jouw Liefde maakt in 13 stappen duidelijk OF en HOE er nog een ‘SAMEN’ mogelijk is.
Hechting, emotieregulering, communicatie, omgaan met kritiek, conflicten, angsten, verloren liefde, jaloezie, ontrouw, verbinding, loyaliteit, intimiteit, seksualiteit, relationele behoeften, negatieve interactiepatronen en scheiding zijn onderwerpen die o.a. aan bod komen.

Begeleiding door relatietherapeut

Heb je vragen over de relatietherapie, dan mag je ze stellen aan onze relatietherapeuten die zichzelf meer zien als relatiecoaches.

Direct aan slag

De relatietherapie is zo opgezet dat je direct online aan de slag kunt gaan, zonder wachttijden in je eigen tempo.

Wat kost relatietherapie?

Jij en je partner hebben een jaar lang toegang tot de relatietherapie van Jouw Liefde voor € 147,50 incl. BTW.

Resultaat van de relatietherapie

Het resultaat van de relatietherapie kent drie mogelijke uitkomsten. Jullie geloven in elkaar en willen de verbeterpunten aanpakken om te bouwen aan een duurzame liefdevolle intieme relatie. Een relatie waar de balans tussen vertrouwen, aandacht en spanning de intimiteit laat groeien.
Wanneer er geen samen meer mogelijk is, weet je dat jullie er alles aan hebben gedaan. Uiteindelijk blijven er twee mogelijkheden over, een respectvol verstandshuwelijk of echtscheiding.
Wat de uitkomst ook is, je hebt veel over jezelf geleerd. De inzichten zijn ‘bouwstenen’ voor een gelukkig leven, want ook jij hebt recht op geluk!
relatietherapie turnhout
Duurzame liefdevolle intieme relatie

Aanvullende informatie

Toelichting methodiek

De relatietherapie is gebaseerd op EFT, CBCT en IBCT aangevuld met bewustzijn inzichten.
  • EFT = Emotionally Focused Therapy
  • CBCT = Cognitive Behavioral Couple Therapy
  • IBCT = Integrative Behavioral Couple Therapy
EFT richt zich op emoties en gevoelens om relatieproblemen te onderzoeken en op te lossen. EFT is minder geschikt voor relaties waar communicatie of psychologische problemen aan de basis liggen. Hiervoor zijn elementen uit de cognitieve gedragstherapie (CBCT en IBCT) en bewustzijn denken toegevoegd aan de online relatietherapie van Jouw Liefde.

Betaalbare relatietherapie

Sinds 2004 is de methodiek van Jouw Liefde steeds verder ontwikkeld en in de loop van de tijd omgezet in een online relatietherapie.
De aanleiding was dat relatieproblemen, na depressie en angststoornissen, een van de meest voorkomende redenen waren voor een behandeling binnen de geestelijke gezondheidzorg. Door beleidsveranderingen bij de zorgverzekeraars worden relatieproblemen als primaire klacht niet meer vergoed.
Zo ontstond de behoefte aan een betaalbare relatietherapie die toegankelijk is voor iedereen.

Online

Relatietherapie is niet iets van de laatste 10 jaar. De wijze waarop en hoe we het organiseren is door milieubewustzijn, het internet en COVID veranderd.

Relatietherapie die past bij jullie leefpatroon, zonder ‘huiswerk’, dat is de online relatietherapie van Jouw Liefde. Dit wordt aangevuld met ondersteuning van ervaren relatietherapeuten, als je daar behoefte aan hebt.

Relatietherapie is altijd zinvol

Relatietherapie is bij 80% van de koppels de oplossing om met elkaar verder te kunnen gaan. Ook bij koppels waar een van de partners eerst sceptisch of negatief was. Maakt de koppige partner toch de ‘klik’, dan worden dit vaak de doorzetters.
Zijn de relatieproblemen jarenlang niet aangepakt, dan is de kans groot dat de liefde is uitgedoofd. Door de onthechting is het bijna onmogelijk om dit weer aan te wakkeren. Gevoel is niet maakbaar en kan niet worden opgewekt door relatietherapie.

Parodie op relatietherapie Mechelen

Relationele behoeften

Als we spreken over een goede relatie, dan hebben we het over een duurzame liefdevolle intieme relatie. Een relatie waarbinnen jij je geliefd, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Dat is waar we in de online relatietherapie van Jouw Liefde naar streven.
De duurzame liefdevolle intieme relatie vervult drie belangrijke relationele behoeften:
  • Behoefte aan hechting
  • Behoefte aan samen
  • Behoefte aan eigen ruimte

Behoefte aan hechting

Hechting gaat over de behoefte aan emotionele verbinding binnen een liefdesrelatie. Denk hierbij aan de behoefte aan liefde, waardering, intimiteit, steun en veiligheid. Veel van wat goed en niet goed gaat binnen een relatie heeft te maken met de mate van voldoen aan deze behoefte van hechting.

Behoefte aan samen

Met behoefte aan samen bedoelen we de behoefte aan samen (maatschappelijk) functioneren. Partners in een liefdesrelatie vormen een ‘functionele’ eenheid op maatschappelijk, sociaal, financieel en juridisch gebied. De relatie dient ook te voldoen aan zorgtaken, zoals de zorg voor kinderen of zieke familieleden.
De relatie moet ook voorzien in andere sociale functies zoals het onderhouden van sociale contacten, in werk en inkomen, woning en levensbehoeften.  De meeste paren wonen samen en vormen een juridische eenheid, zijn samen verantwoordelijk en aansprakelijk.
Het komt regelmatig voor dat partners zich meer bezighouden met maatschappelijke taken, dan dat ze samen tijd doorbrengen voor een goed gesprek. Gesprekken waarin zaken worden afgestemd, geregeld en taken verdeeld. Wordt dit niet goed gedaan, dan ontstaat er een disfunctioneren van één of beide partners wat leidt tot ontevredenheid binnen de relatie.
In de praktijk komt het veel voor dat partners wel een goede functionele eenheid hebben, maar dat de emotionele verbinding is aangetast.

Behoefte aan eigen ruimte

Binnen de relatie dient ook ruimte te zijn voor de individuele behoeften. Hiermee bedoelen we o.a. de eigen ontwikkeling, eigen identiteit, eigen carrière, eigen ruimte, eigen mening en eigen sociale contacten.
Teveel compromissen en aanpassingen ten behoeve van de relatie en tevredenheid van de ander kunnen later leiden tot onvrede, verstoring en afstand in de relatie. Wanneer conflicten niet worden uitgesproken, of als één partner erg domineert en de ander te veel inschikt, kan dit eveneens leiden tot verstoring.

Realiteit

Relationele behoeften gaan niet louter over hechting en affectieve behoeften. Met elkaar communiceren en elkaar begrijpen zijn zeker zo belangrijk om compromissen te sluiten, afspraken te maken, om te zorgen en te organiseren.
Verstoring op het vlak van hechting zal direct de kwaliteit van de hechtingsband aantasten en de partners dienen deze waar mogelijk te herstellen. Voorbeelden zijn het schenden van vertrouwen, uit elkaar groeien door te weinig tijd samen of afname van passie en affectie.
Verstoringen op de vlakken van samen en eigen ruimte zullen de hechtingband niet direct aantasten, maar als ze niet worden opgelost, kunnen ze dit op den duur wel gaan doen. Voorbeelden zijn stress door aanhoudende geldproblemen, werkproblemen, sociale of psychische problemen.
De voortdurende problemen leiden tot groeiende frustratie, ergernissen, ruzies of verlies aan respect.
Naarmate er aan de behoeften wordt voldaan kan de relatie zich blijven ontwikkelen en wordt de liefdesband steeds sterker.
De relatietherapie van Jouw Liefde helpt je werken aan jezelf en bouwen aan je relatie.

Relatietherapie Mechelen? Het gaat om Jouw Liefde!