RELATIETHERAPIE OOSTENDE

Relatietherapie Oostende

Relatietherapie Oostende? Je hebt het gevoel dat het niet goed zit in jullie relatie en dat er ‘iets’ moet veranderen. Misschien is er wat gebeurd of is je relatie in de loop der tijd in een sleur terechtgekomen, waardoor de liefde ver weg lijkt.

Duidelijkheid door relatietherapie

De relatietherapie in Oostende is online onder begeleiding van een vaste relatiecoach. In 13 stappen maakt de relatietherapie duidelijk OF en HOE er nog een ‘SAMEN’ mogelijk is.
Hechting, emotieregulering, communicatie, omgaan met kritiek, conflicten, angsten, jaloezie, ontrouw, verbinding, loyaliteit, intimiteit, seksualiteit, relationele behoeften en scheiding zijn onderwerpen die aan bod komen.

Hoe werkt de relatietherapie?

Na het afrekenen ontvangen jullie twee e-mails. De eerste mail bevat de toegangscode tot de online relatietherapie, zodat jullie direct aan de slag kunnen.
De tweede mail bevat een link naar de persoonlijke pagina van jullie vaste relatiecoach. Op deze pagina vind je informatie met wie en hoe jullie kunnen communiceren bij vragen over de relatietherapie.

Wat kost relatietherapie?

Voor € 179,- inclusief BTW hebben jij en je partner één jaar onbeperkt toegang tot de online relatietherapie van Jouw Liefde en de begeleiding van jullie vaste relatiecoach.

Aanvullende informatie

Resultaat van de relatietherapie

Het resultaat van de relatietherapie kent drie mogelijke uitkomsten. Jullie geloven in elkaar en willen de pijnpunten aanpakken om vanuit een gezonde grondhouding te kunnen bouwen aan een duurzame, liefdevolle, intieme relatie. Een relatie waar de balans tussen vertrouwen, aandacht en spanning de intimiteit laat groeien.
Wanneer er geen samen meer mogelijk is, weet je dat jullie er alles aan hebben gedaan. Uiteindelijk blijven er twee mogelijkheden over, een respectvol ‘verstandshuwelijk’ of een scheiding.
Wat de uitkomst ook is, je hebt veel over jezelf geleerd. De inzichten zijn ‘bouwstenen’ voor een gelukkig leven, want ook jij hebt recht op geluk!
online relatietherapie
Duurzame liefdevolle intieme relatie

Traditionele versus relatietherapie Oostende

Het doel van de traditionele relatietherapie en de online variant van Jouw Liefde is om partners binnen de relatie stap voor stap dichter bij elkaar te laten komen. De weg er naartoe is verschillend.
De traditionele relatietherapie vertrekt vanuit een intakegesprek gevolgd door gezamenlijke en individuele gesprekken bij de relatiecoach. Oefeningen voor thuis maken deel uit van de traditionele relatietherapie.
In de relatietherapie van Jouw Liefde doorloop je eerst 10 individuele stappen waar je positieve en negatieve interactiepatronen leert herkennen en erkennen. Zo ben je voorbereid op de 3 gezamenlijke stappen welke bestaan uit constructieve partnergesprekken.
In de partnergesprekken worden de gedragspatronen besproken en krijgen jullie handvaten om de negatieve gedragspatronen te doorbreken. Dit kan leiden tot een duurzame liefdevolle intieme relatie.

Relatietherapie Oostende inhoudelijk

In het individuele gedeelte ga je actief op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Wie ben ik in de relatie, wat voel ik, wat wil ik, wat verwacht ik van mijn partner en onze relatie?’ Dit gedeelte kan confronterend zijn, maar juist daarom ook verhelderend en leerrijk.
Na het afronden van het individuele gedeelte kun je verwoorden wat jouw wensen zijn binnen een liefdevolle intieme relatie. Vanaf stap 11 starten jullie met de partnergesprekken om in stap 13 te kunnen besluiten hoe en of jullie samen verder willen gaan.
Gaan jullie samen verder, dan krijgen jullie in stap 13 handvaten hoe jullie kunnen werken aan de verbeterpunten. Besluiten jullie dat het beter is om uit elkaar te gaan, dan krijg je ook hiervoor handvaten aangereikt.
De totale doorlooptijd van de relatietherapie is ongeveer 3 maanden.

Oorsprong methodiek

De relatietherapie van Jouw Liefde is gebaseerd op methodieken als EFT, CBCT en IBCT aangevuld met bewustzijn inzichten.
EFT als relatietherapie richt zich op emoties en gevoelens om relatieproblemen te onderzoeken en waar mogelijk op te lossen. EFT is minder geschikt voor relaties waar communicatie of psychologische problemen aan de basis liggen. Hiervoor zijn elementen uit de cognitieve gedragstherapie (CBCT en IBCT) en bewustzijn denken toegevoegd.
  • EFT = Emotionally Focused Therapy
  • CBCT = Cognitive Behavioral Couple Therapy
  • IBCT = Integrative Behavioral Couple Therapy

Betaalbare relatietherapie

Sinds 2004 is de methodiek van Jouw Liefde steeds verder ontwikkeld en in de loop van de tijd omgezet in een online versie.
Door beleidsveranderingen bij de zorgverzekeraars worden relatieproblemen als primaire klacht niet meer vergoed.
Zo ontstond de behoefte aan een betaalbare relatietherapie die toegankelijk is voor iedereen. De relatietherapie van Jouw Liefde is volgens kenners het volwaardige en voordelige alternatief voor de veel duurdere traditionele relatietherapie.

Relatietherapie is altijd zinvol

Relatietherapie is bij 80% van de koppels de oplossing om met elkaar verder te kunnen gaan. Ook bij koppels waar een van de partners eerst sceptisch of negatief was. Maakt de koppige partner toch de ‘klik’, dan worden dit vaak de doorzetters.

Na een time-out

Zijn jullie uit elkaar gegaan en is er na verloop van tijd het verlangen van beide partners om toch samen verder te willen gaan? Dan is het zéér aan te bevelen om eerst de relatietherapie van Jouw Liefde te volgen.
De relatietherapie helpt voorkomen, dat jullie weer terugvallen in oude negatieve interactiepatronen, die wederom tot een breuk kunnen leiden.

Waarom relatietherapie Oostende?

In het overzicht zie je een aantal van de redenen waarom onze klanten een beroep doen op de relatietherapie van Jouw Liefde. In de praktijk is het vaak een combinatie van verschillende redenen. We hebben in ons onderzoek gevraagd naar de hoofdreden.
Waarom kiezen voor relatietherapie Percentage
Op elkaar uitgekeken (Bore-out) / gebrek aan aanraking en geborgenheid
30%
Beschadigd vertrouwen (onthecht)
24%
Botsende karakters
22%
Ontrouw
18%
Verschillende toekomstplannen
15%
Sociale of culturele verschillen
9%
Financiële instabiliteit
8%
Gezondheidsproblemen
5%
Kinderwens of discussies over kinderen
5%
Verslavingsproblematiek (drank, drugs, gokken, etc.)
5%
Seksuele problemen
4%
Verbale en/of fysieke agressie
4%
Andere redenen
12%

Relationele behoeften

In de relatietherapie van Jouw Liefde streven we naar een duurzame liefdevolle intieme relatie. Een relatie waarbinnen jij je geliefd, gewaardeerd en gerespecteerd voelt.
De duurzame liefdevolle intieme relatie vervult drie belangrijke relationele behoeften:
  • Behoefte aan hechting
  • Behoefte aan samen
  • Behoefte aan eigen ruimte

Behoefte aan hechting

Hechting gaat over de behoefte aan emotionele verbinding binnen een liefdesrelatie. Denk hierbij aan de behoefte aan liefde, waardering, intimiteit, steun en veiligheid. Er dient sprake te zijn van een veilige hechting tussen beide partners. Dit uit zich in emotionele stabiliteit, gezonde intimiteit en gelijkwaardigheid.
Is er sprake van verschillende hechtingsstijlen tussen twee partners, dan is het goed om te kijken naar de oorsprong en de invloed hiervan op jullie relatie.

Behoefte aan samen

Met behoefte aan samen bedoelen we de behoefte aan samen (maatschappelijk) functioneren. Partners in een liefdesrelatie vormen een ‘functionele’ eenheid op maatschappelijk, sociaal, financieel en juridisch gebied. De relatie dient ook te voldoen aan zorgtaken, zoals de zorg voor kinderen of zieke familieleden.
De relatie moet ook voorzien in andere sociale functies zoals het onderhouden van sociale contacten, in werk en inkomen, woning en levensbehoeften.  De meeste paren wonen samen en vormen een juridische eenheid, zijn samen verantwoordelijk en aansprakelijk.
Het komt regelmatig voor dat partners zich meer bezighouden met maatschappelijke taken, dan dat ze samen tijd doorbrengen voor een goed gesprek. Gesprekken waarin zaken worden afgestemd, geregeld en taken verdeeld. Wordt dit niet goed gedaan, dan ontstaat er een disfunctioneren van één of beide partners wat leidt tot ontevredenheid binnen de relatie.
In de praktijk komt het veel voor dat partners wel een goede functionele eenheid hebben, maar dat de emotionele verbinding is aangetast.

Behoefte aan eigen ruimte

Binnen de relatie dient er een volwaardige eigen ruimte te zijn voor de individuele behoeften. Hiermee bedoelen we o.a. de eigen ontwikkeling, eigen identiteit, eigen carrière, eigen ruimte, eigen mening en eigen sociale contacten.
Teveel compromissen en aanpassingen ten behoeve van de relatie en tevredenheid van de ander kunnen later leiden tot onvrede, verstoring en afstand in de relatie. Er dient een gezonde balans te zijn tussen geven en nemen. Dit evenwicht mag even verstoord zijn, maar hoort zich altijd weer spontaan te  herstellen.
Wanneer conflicten niet worden uitgesproken, of als één partner erg domineert en de ander te veel inschikt, kan dit eveneens leiden tot verstoring en onbalans.

Realiteit

Relationele behoeften gaan niet louter over hechting en affectieve behoeften. Met elkaar communiceren en elkaar begrijpen zijn zeker zo belangrijk om compromissen te sluiten, afspraken te maken, om te zorgen en te organiseren.
Verstoring op het vlak van hechting zal direct de kwaliteit van de hechtingsband aantasten en de partners dienen deze waar mogelijk te herstellen. Voorbeelden zijn het schenden van vertrouwen, uit elkaar groeien door te weinig tijd samen of afname van passie en affectie.
Verstoringen op de vlakken van samen en eigen ruimte zullen de hechtingband niet direct aantasten, maar als ze niet worden opgelost, kunnen ze dit op den duur wel gaan doen. Voorbeelden zijn stress door aanhoudende geldproblemen, werkproblemen, sociale of psychische problemen.
De voortdurende problemen leiden tot groeiende frustratie, ergernissen, ruzies of verlies aan respect.
Naarmate er aan de behoeften wordt voldaan kan de relatie zich blijven ontwikkelen en wordt de liefdesband steeds sterker.

Blog

Meer nieuws rond relatietherapie Oostende en Jouw Liefde vind je op onze blog.

Relatietherapie Oostende? Het gaat om Jouw Liefde!